Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki Vela Poland SA z siedzibą w Krakowie (KRS:886873) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 31.08.2022 godz.10:30 w Kancelarii Notarialnej Łukasz Walo, Michał Sosno Notariusze SC ul. Westerplatte 2/4 w Krakowie Porządek obrad 1.Otwarcie Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3.Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz … Więcej Zwyczajne Walne Zgromadzenie

ZMIANA OGŁOSZENIA WZYWAJĄCEGO DO ZAPISÓW NA AKCJE

Spółka pod firmą: Vela Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000886873, o numerze NIP: 6762593409, REGON: 388297982, adres: Karola Bunscha 18, 30-392 Kraków (dalej: „Spółka”), w związku z podjęciem … Więcej ZMIANA OGŁOSZENIA WZYWAJĄCEGO DO ZAPISÓW NA AKCJE

Ogłoszenie MSIG VELA POLAND 30.07.2021

Emitent: VELA POLAND Spółka Akcyjna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gosp. KRS, pod numerem: 0000886873, NIP:6762593409, adres: ul. KAROLA BUNSCHA 18; 30-392 Kraków, o kapitale zakładowym w wysokości 124.250,00zł (dalej: „Spółka”) Informacje o statucie Spółki: Statut Spółki został ogłoszony w MSiG nr 45/2021(6190) z … Więcej Ogłoszenie MSIG VELA POLAND 30.07.2021

Ogłoszenie NWZ MSIG Vela Poland

Zarząd Spółki Vela Poland SA z siedzibą w Krakowie (KRS:886873) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dn.12.08.2021 godz:10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Łukasz Walo, Michał Sosno,ul.Westerplatte 2/4w Krakowie. Porządek obrad:1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy … Więcej Ogłoszenie NWZ MSIG Vela Poland