Ogłoszenie w MSIG – 19-07-2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki Vela Poland SA z siedzibą w Krakowie(KRS:886873) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dn. 19.07.2023r. godz: 11:00 w Kancelarii Notarialnej Łukasz Walo, Michał Sosno Notariusze s.c., ul. Westerplatte 2/4 w Krakowie.

1.Otwarcie Zgromadzenia

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3.Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok2022

5.Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok2022

6.Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku

7.Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonywania obowiązków w roku2022

8.Udzielenie absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku2022

9.Zamknięcie Zgromadzenia