Ogłoszenie -sprawozdanie finansowe Vela Poland S.A. za 2021- 08-09-2022